Inför kommande säsong så tackar Anna-Märta, Göran, Christina och Ulf för sig, och Umeå Golfklubb tackar för den insats som är gjord.

Detta innebär att det endast är två personer kvar i kommittén, Eva och Mona. För att verksamheten skall fungera krävs det att vi har en fungerande kommitté, och då behöver vi fem ledamöter till. Rollerna som ska fördelas är Ordförande, Sekreterare, Ekonomiansvarig, Tävlingsansvarig samt tre ledamöter.  Om vi inte kan tillsätta dessa platser kommer Umeå Golfklubb INTE bedriva Seniortouren under säsongen 2020.

Därför kallar vi härmed till en informationsträff om vad kommittén ansvarar för, och vad vi från kansli/reception kan hjälpa till med.

Plats: Umeå Folkets Hus torsdag 23/1 18.00. Klubben bjuder alla närvarande på kaffe.

Anmälan: Senast måndag 20/1 till eva.norsten@gmail.com.