Från och med måndagen den 13 juni kommer det börja fraktas massor till vår nya parkering.

Detta kommer ske löpande under en tid framöver.