Hej Medlemmar!

Enligt önskemål från Umeå Golfklubbs årsmöte 2019 så kommer här handlingarna för årsmötet i pdf:format.
Årsmöteshandlingar 2020

Årsmötet är planerat till onsdag 25/3 18.00 i Golfrestaurangen. Det kommer finnas kaffe och bullar för de som önskar, men givet de tider som råder så räknar vi med att bli betydligt färre på årsmötet jämfört med tidigare år. Vi avser att genomföra mötet kort och snärtigt, men förstås enligt konstens alla regler.
Förhållningsorder:
Sitt på armlängds avstånd från varandra.
Om du känner dig sjuk ber vi dig att utebli från mötet, annars är du varmt välkommen.
Ni som befinner er i någon riskgrupp bör överväga noga eventuellt deltagande på mötet.

Kansliet har tät kontakt med styrelsen gällande årsmötets genomförande, senast måndag 23/3 13.00 kommer besked om vi bestämmer att skjuta på mötet till ett senare tillfälle.

Med vänlig hälsning
Klubbchef, styrelse och kansli
Umeå Golfklubb