Kl 16.00 kommer banan åter igen öppnas för spel, dock med golfbilsförbud.
Varmt välkomna!