Värdegrund, mission och vision

Umeå Golfklubbs kärnvärden eller värdeord, är glädje, passion och gemenskap. Vi är golfklubben där glädjen, passionen för golf och gemenskapen står i centrum. Vi älskar att spela golf och älskar vår golfbana. Vi tar gemensamt ansvar för varandra, banan och miljön. Vi är inkluderande och arbetar för en jämställd klubb med utgångspunkt i vision 50/50.

I centrum står vårt uppdrag och verksamhetsidé., vilket också är vårt löfte till medlemmarna, samarbetspartners och gästande spelare: Umeå Golfklubb skall ge medlemmar och gäster i alla åldrar med skilda förutsättningar och ambitioner möjlighet till golfspel och umgänge under bästa möjliga förhållanden.

Vår vision är en plats att längta till och mission är att leverera en golf upplevelse till såväl medlemmar som gäster, med skilda förutsättningar och ambitioner, möjlighet till golfspel och umgänge under bästa möjliga förhållanden.