Vision 50/50

För en mer inkluderande golf

Umeå GK är en Vision 50/50-diplomerad golfklubb. För oss är det viktigt att golfen ska vara mer jämställd, inkluderande och välkommande då det blir en roligare golf för alla!

För oss innebär vision 50/50 ett långsiktigt arbete, där vi integrerar aktiviteter i den dagliga verksamheten som förbättrar jämställdheten. Ett exempel på en aktivitet som integrerats i verksamheten är mötesagendor för kommittéer och styrelse där vision 50/50 lagts in som en stående punkt.

Vision 50/50 är ett kontinuerligt arbete och alla vi som vistas på golfbanan behöver hjälpas åt för att lyckas nå hela vägen!

Har du frågor eller förbättringsförslag är du välkommen att ta kontakt med klubbchef Mathias Ferry, mathias@umgk.se.

Bakgrund:

För att få mera kunskap, metoder och verktyg deltog Umeå GK i Vision 50/50 som är Svenska Golfförbundets kostnadsfria utbildningsprogram i golf, idrott och jämställdhet.
Under säsongen 2019 genomfördes en spaning med fokus på jämställdhet för att se var i verksamheten förbättringsmöjligheter fanns. I spaningen deltog en grupp bestående av representanter från medarbetare, styrelse och kommittéer.

Spaningen resulterade i en bruttolista och gruppen valde ut ett antal områden att jobba vidare med. Tillsammans med en förändringsledare och klubbens kontakt på golfförbundet formulerades problemställningar, aktiviteter och mål kopplade till spaningarna. Gruppen gick även igenom ett utbildningsmaterial. Våren 2020 var en handlingsplan för ett långsiktigt arbete framtagen och i samband med det diplomerades klubben för sitt deltagande i utbildningsprogrammet.

Här hittar du mera information om utbildningsprogrammet och goda exempel från andra golfklubbar:

https://golf.se/for-klubben/utbildning/golfens-jamstalldhetsarbete/

https://golf.se/for-klubben/goda-exempel/vision-5050/