Årskort

90+år,  500kr

70-90 år, 2500kr

60-69 år, 3000kr (sjukintyg, 2500kr)

<60år, 5000kr (sjukintyg, 2500kr)

Dagsbokning

Bokning 18 hål, 400kr (sjukintyg 300kr)

Bokning 9 hål, 200kr (sjukintyg 150kr)

Bokning av Golfbil görs till shop@umgk.se eller på telefon 090-585 80