Att vara fadder i Umeå GK

För klubben är faddrarna viktiga och värdefulla. Faddern är länken mellan våra nybörjare och klubbens ordinarie verksamhet. En nybörjare som känner sig välkommen, sedd och omhändertagen stannar kvar som medlem.

Alla våra medlemmar med erfarenhet och max HCP 40 har möjlighet att bli fadder. Som fadder tar du dig an två-tre, nybörjare och går minst två niohålsrundor med dessa under säsongen. Det är faddern som tar första kontakten och ser sedan till att fadderrundorna verkligen genomförs.

Faddrarna organiseras av kansliet i samarbete med tränarna, som är ansvariga för nybörjarutbildningen.

Har du några funderingar kan du alltid ringa:

Kansliet, 090-58580

Peter Brandt, ordförande i medlemskommittén, 070-611 06 07

Faddrar återfår aktivitetsinsatsen efter sitt fullgjorda engagemang.

Åtaganden som fadder

  • Du går en lättare utbildning, digital fadderkurs, med Mathias Ferry
  • Du som fadder går tillsammans med nybörjare (max 3 nybörjare/fadder) på banan vid minst två tillfällen, över 9 hål vid varje tillfälle eller på korthålsbanan. Boka ej dessa tider på 18-hålsslingan då trycket i år är väldigt högt. Om du ringer in till receptionen och säger fadderrunda så kan de boka en tid till er på 9-hålsslingan
  • Du som fadder och markör signerar fadderrundorna för respektive nybörjare på scorekortet. Detta oavsett om nybörjaren klarat hcp 54 eller inte
  • Du som fadder ser till att kansliet får uppgift om när rundorna genomförts och namn på adepten/adepterna. Det kan lämpligen göras genom att lämna in signerade och daterade scorekort
  • Du som fadder svarar på frågor och ger råd under hela säsongen, i den mån nybörjaren så önskar. Dela gärna med dig av erfarenheter och kunskap.

Bli en fadder!

Välkommen med din intresseanmälan till att bli fadder och göra en viktig insats för klubben.

    Ladda ned: