Klipptåg

Under sommaren kommer vi att ha klipptåg måndagar, onsdagar och fredagar. Detta innebär ett stående startförbud dessa dagar fram till 08:00 på 18-hålsbanan.

Rangens öppetider

Rangen är stängd för bollplock och klippning måndagar och torsdagar från 05:00 till 09:00.

9-hålsslingan

Utöver 18-hålsslingan, som växlas veckovis, erbjuder vi spel på vår 9-hålsslinga. Med ny slinga varje vecka. På 9-hålsslingan är det alltid bollränna och under shopens öppettider sköts den elektroniskt från shopen. Dvs. det går inte att boka tider i förväg. Undantag är för faddrar som ska boka in fadderunder med adepter. Två stående startförbud råder dock på 9-hålsslingan:

Måndagar 10:00-11:00. Thorengruppens Tour.

Onsdagar 17:20-18:30. Sällskapsgolfen

Dessa startförbud kan förkortas vid få deltagare.