Till följd av det kraftiga regnfallet så måste vi tyvärr stänga banan idag torsdag 24/8 tillsvidare. Mer infomartion kommer då vi kan öppna banan igen.
Shopen kommer att vara fortsatt öppen under dagen