Idag tisdag 29/8 börjar vi ha banan stäng på grund av nederbörden som fallit under natten.
Vi hoppas det slutar regna så vi kan öppna banan under dagen.
Förhoppningen är att kunna starta seniortouren 10.00, men besked om detta kommer 08.00.
Med vänlig hälsning,
Banpersonalen