Vi kommer nu att stänga för säsongen. Låga temperaturer och regn även framöver gör att vi måste stänga för säsongen. Känns tråkigt att behöva stänga redan nu men för banans bästa är det nödvändigt. Korthålsbanan kommer att kunna spelas ett tag till, men som övriga ytor är den stängd vid frost.
Mvh banpersonalen