I slutet av förra veckan så påbörjade vi arbete på röd slinga och vi har börjat torva av teer på röd 3.

Detta innebär att vi kommer att fortsätta med blå-gul som 18-hålsslinga resten av säsongen och röd slinga kommer fortsätta vara öppen men som permanent 9-hålsbana.