På Måndag 10/7 startar vi upp Golffestivalen med Putt och Korthåls KM på klubben!
 
Vi kommer att ha öppet för spel på korthålsbanan hela dagen
Putt KM kommer vara öppet mellan kl 9-14 för kvalificering och sedan 14:30 så börjar matchslutspelet i respektive klass.
 
Varmt välkomna!