Hej medlemmar och gäster!

Ingen har nog missat att vi har ett pågående projekt på rangen. Idag tisdag 10/8 levereras sista lastbilen med grovschakt från Umeå Hamn.
Parallellt med att sortera och planera ut dessa massor gräver vi dränering och bevattning för att kunna så gräs i början av nästa vecka.

Nedan ser ni en skiss på hur rangen kommer upplevas när den är färdig, dels från ögonhöjd stående på rampen, men också ur ett fågelperspektiv. De främre tre greenerna är med hjälp av Umeå Kommun klädda med konstgräs, dessa är färdiga. Övriga fyra greener som håller på skapas kommer i första etappen sås med gräs, men förhoppningen är att vi under nästa säsong ska kunna klä även dessa greener med konstgräs. Bakre delen av rangen kommer höjas för att skapa en bättre visuell upplevelse av hur långt bollarna går, det kommer också bli gott om mål att sikta på.Främre delen får i första hand målgreener att sikta på, men kommer även att få dränering och bevattning för bättre upplevelse och möjlighet att sköta hela ytan.

Redan 2018 jobbade anläggningskommittén fram ett förslag på hur vi skulle vilja utveckla rangen när ekonomin skulle tillåta. Vi skissade också på när i tid en större renovering borde ske för att ha så liten påverkan som möjligt på spel och upplevelse, men också på ekonomin. Det vi kom fram till då var att rangen måste göras om senast i mitten/slutet av augusti för att gräs ska hinna rota sig tillräckligt för att rangen ska kunna öppna fullt ut i början av maj när trycket är som högst. Med detta som bakgrund så blev erbjudandet som Umeå Hamn kom med strax efter midsommar otroligt intressant.

Om vi med egna medel skulle köpt dessa massor med den transportkostnad som hör till skulle notan landa på ca 2,5 miljoner kronor. Nu när Umeå Hamn erbjöd sig att hjälpa oss med massorna så skapades plötsligt en möjlighet att få otroligt mycket gjort för en väldigt låg kostnad. En relevant följdfråga är om vi överhuvudtaget skulle ha gjort om rangen närmaste 10 åren utan denna möjlighet? Mest troligt inte med tanke på kostnaden det skulle innebära.

Självklart skulle vi från ledningens sida gärna kunnat spå i den berömda kulan så att detta hade kunnat planeras och informeras om på ett bättre sätt vid årsmötet i april, men då detta nu blev en möjlighet som kom på uppstuds så är läget nu som det är. Hoppas ni medlemmar och gäster uppskattar den utveckling som sker och har överseende med att det under en kortare period inte går att träna drives som vanligt på Umeå GK.

Hur påverkar detta övriga projekt som är planerade för Umeå Golfklubb? Vi hoppas fortfarande på att kunna börja med delar av projekt blå 6 och blå 7 redan i höst, men det kommer inte vara klart för spel i början av 2023 som grundplanen var. Dvs en viss förskjutning av de övriga större projekten kommer det bli, men de kommer fortfarande genomföras.

Vår förhoppning är att delvis kunna öppna rangen igen lördagen den 13 aug för att kunna slå max 125 m. Ni kommer då kunna testa spel mot de främre tre greenerna. Kan också notera att det är väldigt välbesökt på våra greener och närspelsområden, hoppas att det märks i ert spel att det blivit mer träningstid på det korta spelet nu ett tag.

Hälsningar

Personalen på Umeå Golfklubb

info@umgk.se