Under midsommar afton har shopen öppet mellan 08:00 och 14:00 istället för ordinarie öppettider 08:00 och 16:00.  Under resterande dagar är shopen öppen som vanligt.