Umeå golfklubb är en av pilotklubbarna i projektet Bättre Spelupplevelse. Vi genomför detta i samarbete med vår bankonsulent Håkan Blusi, Klubbrådgivare Lena D. Lindström samt en referensgrupp med medlemmar i olika åldrar, kön och HCP. Gruppen har till uppgift att lokalisera utmaningar på banan för att skapa bättre spelupplevelse för fler golfare. Säkerhet och speltempo är två, av många faktorer, som kan påverka en golfares spelupplevelse och vi försöker nu ta ett krafttag i speltempo.

Spelupplevelsen är för många kopplat till rondtider och att en lång runda kan försämra upplevelsen för många golfare. För att öka speltempot kommer personal frekvent att ronda banan för att säkerställa speltempo.

Val av tee kan också vara en faktor som ökar rondtider och många golfare väljer idag fel tee utifrån sina slaglängder. Vi har därför gjort en rekommendation av val av tee utifrån just Din slaglängd med förhoppningen att förbättra Din spelupplevelse.

Nedan följer tee-rekommendation utifrån din slaglängd med driver respektive järn 7:a

Vit, Driver >240m,  Järn 7 >150m
Gul, Driver <220m, Järn 7 <135m
Blå, Driver <200m, Järn 7 <125m
Röd, Driver <160m, Järn 7 <115m
Orange, Driver <150m, Järn 7 <90m