Hej medlemmar och gäster!

 

Vårt samarbete med Umeå Hamn har skapat en möjlighet att renovera vår drivingrange nu under 2022.

För spelbarhet och upplevelse kommer rangeytan att höjas från 150 meter och bakåt, det kommer också skapas ett antal målgreener på varierande avstånd.

Ur skötselperspektiv kommer ytorna att jämnas till för att underlätta klippning och bollplockning, med den långsiktiga visionen att kunna sköta driften av rangen med automatiska eldrivna fordon.

 

Detta kommer innebära tidvisa restriktioner för spel och träning på drivingrangen. Vänligen notera vad som gäller på de informationsskyltar som kommer finnas vid rangemaskinen.

Under vecka 30 kommer en tillfartsväg byggas till vänster på rangen. Under vecka 31 kommer ett antal lastbilar transportera massor som ska tippas i slutet av rangen.

Vecka 32-34 kommer rangen formas om och slutligen sås in.

 

Under hela projektet kommer det finnas möjligheter att slå bollar från högra delen av rangen, men med restriktioner om hur långa slag som får slås.

 

Tack för visad hänsyn,

 

Med vänlig hälsning,

Mathias Ferry

Klubbchef Umeå Golfklubb