Elitkommitte på Umeå Golfklubb

Idrott & Elitkommittén Umeå Golfklubb

Träningstider

OBS! Träningarna annonseras i första hand via Facebook.

Följ även spelarna på Umeå Golfklubb Idrottsakademi på Facebook »

Ansvarsbeskrivning
Anläggningskommittén
Marknadskommittén
Medlemskommittén
Seniorkommittén
Tävlingskommittén
Idrott / Elit