Seniorkommitten Umeå Golfklubb

Seniorkommittén Umeå Golfklubb

Per Ramqvist

Ordförande / Tävlingssamordnare
Seniortouren
070-555 43 78
Skicka E-post

Mona Hammarstedt

Sekreterare
076-808 63 78
Skicka E-post

Barbro Strömberg

Ansvarig för Grand Ladies, Ekonomiansvarig
070-5661351
Skicka E-post

Eva Norsten

Tävlingsansvarig
Seniorernas Matchspel
070-674 52 11
Skicka E-post

Resultat och information

Info om seniorernas matchspel 2022
Info om seniortouren 2022
Seniortouren Spelprogram
Seniortouren Resultat
Minitouren inbjudan
Minitouren Order of Merit
Seniortouren Order of Merit
Matchstege Senior
Big Boys
Grand Ladies
Anläggningskommittén
Marknadskommittén
Medlemskommittén
Seniorkommittén
Tävlingskommittén
Idrott / Elit